heit&mem

Sa lyts en leaf

Sa lyts en leaf

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Do bist sa lyts en leaf
wy fine dy in wûnder,
no’tsto sa ticht by ús bist
wurdt alles hiel bysûnder.