heit&mem

Sa fier as de moanne en werom,

Sa fier as de moanne en werom,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Sa fier as de moanne en werom,
sa mâl binne wy mei dy.