heit&mem

Sa fier as de moanne en werom

Sa fier as de moanne en werom

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Sa fier as de moanne en werom,
sa mâl binne wy mei ús famke.