heit&mem

Ploaits blommen yn ’t libben,

Ploaits blommen yn ’t libben,

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Ploaits blommen yn ’t libben,
meitsje wille dei oan dei.
Stap oer de stikels hinne,
dy’t steane oan dyn wei.