heit&mem

Pine sil er nea wer kinne,

Pine sil er nea wer kinne,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Pine sil er nea wer kinne,
it ljocht kaam him temjitte.
Hy hat it goed no, tichtby God,
en wy sille him nea ferjitte.