heit&mem

Op ´e nij in grut wûnder

Op ´e nij in grut wûnder

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Op ´e nij in grut wûnder
in twadde (tredde, fjirden) der by.
Op ´e nij dit moaie gefoel
wat binne wy bliid mei dy.