heit&mem

Om stil fan te wurden

Om stil fan te wurden

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Om stil fan te wurden
om ferwûndere nei te sjen
in kostber stikje libben
út leafde berne bern