heit&mem

Ofskie

Ofskie

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

It wie as namen wy ôfskie,
mar leafde einiget nea.
Se hearde by ús, se heart by ús,
leafde is sterker as de dea.