heit&mem

Oaren graach ris helpe wolle.

Oaren graach ris helpe wolle.

Sietske Zwart 15 december 2014

Oaren graach ris helpe wolle.
neat is dy te folle.
Famke hâld dy der mar by
dan komt it wol goed mei dy.