heit&mem

Oantinken

Oantinken

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Ofskie nimme is
mei tankbere hannen oannimme,
al wat it oantinken wurdich is.