heit&mem

No’tsto berne bist

No’tsto berne bist

Sietske Zwart 27 augustus 2015

No’tsto berne bist
kinne wy mar net ophâlde
fan dy te hâlden.