heit&mem

Neat yn it libben

Neat yn it libben

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Neat yn it libben
sil wer itselde wêze.
Want ús leave…
is der net mear.