heit&mem

Mei rein en hurde wyn

Mei rein en hurde wyn

Dieuwke van der Meer 14 december 2014

Mei rein en hurde wyn
mar ek mei sinneskyn
is der altyd ien dy’t strielt,
en dat bisto!