heit&mem

Lytse fûgel

Lytse fûgel

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Flean lytse fûgel
boppe de wite wolken
do bliuwst yn ús hert.