heit&mem

Loslitte

Loslitte

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Gean litte.
Loslitte.
Loslitte yn ús libben.
Fêsthâlde yn ús hert.