heit&mem

Leafde foar it libben

Leafde foar it libben

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

In leafde foar it libben,
út de krêft fan dy en my.