heit&mem

Lâns elts paadsje bloeie blommen

Lâns elts paadsje bloeie blommen

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Lâns elts paadsje bloeie blommen
mannichien sjocht se foarby
Ik hoopje datsto de blommen sjochst
dy’t bloeie lâns dyn libbenswei.