heit&mem

Jezus hâldt fan eltsenien

Jezus hâldt fan eltsenien

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Jezus hâldt fan eltsenien
alle bern hjir fan ‘e wrâld.
Brún of giel en swart of wyt
hy fynt se allegear gelyk!