heit&mem

Ivich wûnder

Ivich wûnder

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Tige lyts en dochs hiel grut,
sa jong en dochs folslein.
It bliuwt in ivich wûnder,
in wûnder sûnder ein.