heit&mem

It reint sinnestrielen

It reint sinnestrielen

Sietske Zwart 26 augustus 2015

It reint sinnestrielen
yn dizze maitiid,
en do bist dêr ien fan…