heit&mem

It libben giet wer troch,

It libben giet wer troch,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

It libben giet wer troch,
mar wy skrieme yn ús hert.