heit&mem

In wûnder bliuwt it sûnder mear

In wûnder bliuwt it sûnder mear

Sietske Zwart 27 augustus 2015

In wûnder bliuwt it sûnder mear
in lyts sûn famke, ek dizze kear
Se sil heit en mem de hannen bine
Dy kinne har dêr wol yn fine
Mar it moaiste is foar my
ik ha der in boarterskammeraatske by!