heit&mem

In tútsje op dyn wang, wy hâlde fan dy ús libben lang.

In tútsje op dyn wang, wy hâlde fan dy ús libben lang.

Dieuwke van der Meer 22 mei 2017

In tútsje op dyn wang,
wy hâlde fan dy ús libben lang.