heit&mem

In ingeltsje

In ingeltsje

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Soms falt der
in ingeltsje op ierde,
sa prachtich, sa suver, sa lyts,
soms falt der
in ingeltsje op ierde
wat prachtich dat dit ingeltsje
ús libben sierde.