heit&mem

Ik winskje dy fan herte ta,

Ik winskje dy fan herte ta,

Sietske Zwart 15 december 2014

Ik winskje dy fan herte ta,
mei op ’e wrâld rjocht wille ha.
En giet it soms net foar de wyn,
tink dan: nei rein komt sinneskyn!