heit&mem

Hoera, hoera!

Hoera, hoera!

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Hark, yn ’e fierte
spilet de fanfare.
De minsken dûnsje
op ’e dyk en roppe:
Hoera, hoera
foar de lytse poppe!