heit&mem

Hjir binne hast gjin wurden foar.

Hjir binne hast gjin wurden foar.

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Hjir binne hast gjin wurden foar.
Hjir kinst allinnich mar
stil nei sjen.
Dit is sa leaf en tear,
sa hiel bysûnder;
dit is in wûnder!