heit&mem

Gjin roazen sûnder stikels

Gjin roazen sûnder stikels

Sietske Zwart 15 december 2014

Gjin roazen sûnder stikels
Gjin ljocht sûnder skaad
Nea inkeld wille, nocht
op it libbenspaad
Dêrom,… ljea
foar dy dizze bea
Hâld in tankber hert
yn bliidskip en yn smert.