heit&mem

Dyn wrâld waard hieltyd lytser

Dyn wrâld waard hieltyd lytser

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Dyn wrâld waard hieltyd lytser
de doar gie stadichoan ticht.
Eltse dei dochs fierder
dyn reis nei it ivige ljocht.
Safolle fragen sûnder antwurd,
wat gie der yn dy om?
Net ien kin it noch fertelle
allinnich God wit wêrom.