heit&mem

Dyn libben moat ik loslitte, yn myn libben hâld ik dy fêst.

Dyn libben moat ik loslitte, yn myn libben hâld ik dy fêst.

Joukje de Jong 9 november 2016

Dyn libben moat ik loslitte, yn myn libben hâld ik dy fêst.