heit&mem

Do makkest de wrâld

Do makkest de wrâld

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Do makkest de wrâld
sa ljocht.
Sjochst wol hoe’t
de sinne laket?