heit&mem

Do bist as de sinne en de moanne,

Do bist as de sinne en de moanne,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Do bist as de sinne en de moanne,
it ljocht yn ús libben.