heit&mem

De sinne giet ûnder

De sinne giet ûnder

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

De sinne giet ûnder,
mar net út.
Sa silsto ek by ús bliuwe.