heit&mem

De ien hie in famke tocht

De ien hie in famke tocht

Sietske Zwart 27 augustus 2015

De ien hie in famke tocht
in oar sei
der wurdt in jonkje brocht
gjinien kin it
fan tefoaren witte,
mar ik bin in famke
en sil hjitte..