heit&mem

Berte… is as dize yn’e iere moarn,

Berte… is as dize yn’e iere moarn,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Berte is as dize yn ’e iere moarn,
hoeden siket it in wei.
Ynienen brekt de sinne troch
en begjint in nije dei.