heit&mem

Berte

Berte

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Berte,
it makket waarm,
it makket kâld,
it rekket jong,
it rekket âld,
it bliuwt in wûnder
yn’e wrâld.