heit&mem

Berne om in minske te wêzen

Berne om in minske te wêzen

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Berne om in minske te wêzen
hjir op dizze ierde
berne om Gods
winsk te wêzen
en wy meie dy liede.