heit&mem

Ballontsje

Ballontsje

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

As in ballontsje dat dûnset
yn de wolken.
Op wei nei it ljocht
fan de ivichheid.