heit&mem

Alle minsken nimme yn ’t libben

Alle minsken nimme yn ’t libben

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Alle minsken nimme yn ’t libben
in ûnsichtbere rêchsek mei.
Dêryn ferburgen de moaie dingen
en de triennen.
Meastentiids is er wol te dragen
en is er suver licht,
mar somtiden swier fan stiennen en
kin er net mear ticht.