heit&mem

Wikitongues

Wikitongues

troch: meiwurkers Wikitongues

De minsken fan Wikitongues sammelje alle talen en dialekten op de wrâld. Se rinne op freed en sneon rûn en wolle safolle mooglik taalferskaat opnimme. Dus minsken! Nim jim taal mei nei de tún en lit dyn taal of dialekt ek opnimme yn de Taletún. Wat mear, wat moaier. www.wikitongues.org

Wikitongues wil elke taal ter wereld ondersteunen.
Zaterdag zijn van Wikitongues aanwezig: Kristen Tcherneshoff en Daniel Bogre Udell,
Eurasia & Oceania Community Leader en Director Wikitongues

Volgens UNESCO zal naar verwachting de helft van de talen in de wereld de komende tachtig jaar verdwijnen. Dankzij de groeiende beschikbaarheid van digitale hulpmiddelen zijn activisten over de hele wereld echter steeds meer in staat om bedreigde en minderheidstalen in stand te houden en nieuw leven in te blazen.

Dit is een inleiding voor individuen en organisaties om zich te verenigen in een organisatie die zich inzet voor het ondersteunen en vergroten van het bewustzijn van taalkundige diversiteit.
We zullen in het bijzonder leren hoe taalactivisten gebruikmaken van internet, video en online hulpmiddelen voor bronvertaling om hun culturen te promoten en hun taal te beschermen.